Orb & Trian - pitkospuut


2015
© Nextimber Oy

Orb ja Trian pitkospuujärjestelmät kehitettiin osana Nextiber Oy:lle tuotettua projektia, jolla kartoitettiin yrityksen valmistaman TMTM™- liimapuulevyn käyttömahdollisuuksia erilaisissa tuotesovelluksissa. Järjestelmien tehtävänä oli tarjota uudenlainen tuotteistettu ratkaisu pitkospuureittien toteutukseen Suomalaisissa luonnonpuistoissa.

Kehitystyön keskeisenä tavoitteena oli löytää joustava, vaihtelevaan maastoon soveltuva moduuliratkaisu, joka olisi helppo asentaa ja huoltaa. Suunnittelussa hyödynnettiin TMTM™- puulevyn tarjoamia mahdollisuuksia tuottaa vapaasti muotoiltua ja säätä kestävää levypintaa.

Orb


ORB perustui nimensä mukaiseen kehään, joka toimi liitos-osana varsinaisten pitkospuiden välillä. Kehä mahdollisti joustavan, kahteen suuntaan taittuvan liitosrakenteen, joka oli keskeinen vaatimus vaihtelevaan maastoon soveltuvan ratkaisun löytämisessä.


Pitkospuuosat kuvioitiin pinnasta moduulimittajärjestelmällä, jonka avulla osista olisi helppo leikata rakennuspaloja muiden reitille sijoittuvien rakennelmien toteutukseen.

Trian


TRIAN edusti vaihtoehdoista kokoilevampaa ratkaisua, jossa kulkureitit muodostettiin pitkien levyjen sijaan toisiinsa sidotuista pienemmistä kappaleista. Perusajatuksena oli yhdistää osat joustavalla liitoksella, jolloin paloista muodostuisi maaston muotoja mukaileva mattomainen kulkupinta.